Начало

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 Професия „Съдия

    „Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

      „Как се става съдия?“ това бе темата на днешната среща с учениците  от ХІ б клас на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик, която се проведе в рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик.

    Заместник председателят на съда г-жа Кривиралчева и съдия Видев беседваха с учениците какви са изискванията да станеш съдия според Закона за съдебната власт и какъв статут имат административните съдии в Република България. Учениците разсъждаваха по въпроса какви качества трябва да притежава човекът под тогата, след като лекторите ги запознаха с Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

     В края на срещата бе предоставена възможност на учениците да облекат съдийска тога и да влязат в ролята на съдия в Административен съд – Пазарджик.

 

 

Административен ръководител-председател: Мариана Шотева

Заместник – председател: Десислава Кривиралчева

Съдии:

Васко Нанев
Георги Видев
Христина Юрукова

АНКЕТА

Posted in Без категория | Comments Off on Начало