Начало

07.12.2017

                           Председателят  на Административен съд Пазарджик Мариана Шотева изнесе лекция за правата на децата пред ученици от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – град Пазарджик по образователната програма  Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“      на Окръжен съд Пазарджик

23ОКТОМВРИ 2017 – „ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ”

„МОЕТО ПРАВО Е МОЯТА ОТГОВОРНОСТ“

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   При засилен интерес от страна на граждани и ученици протече инициативата „Ден на отворени врати“ в Административен съд – Пазарджик, която се проведе в днешния ден по предварително обявената програма.

Денят на отворените врати премина под мотото „Моето право е моята отговорност“. На гости на съда бяха ученици – посланици на Европейския парламент от гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“, гр. Пазарджик, с ръководител Цветелина Арапова-Чавдарова, които участваха в интерактивна игра за познаване на правата и задълженията им в Европейския съюз. Учениците бяха разделени на два отбора с капитани: председателят на съда Мариана Шотева и съдия Георги Видев. И двата отбора бяха изключително знаещи, като само бързината при даването на отговорите даде малка преднина на единия отбор. Имаше предизвикателство и към капитаните, с което те се справиха успешно с помощта на своите съотборници. Всички участници в играта получиха символичен подарък – чаша за чай с мотото на инициативата, което да им напомня, че всяко тяхно право е и тяхна отговорност. Учениците представиха сътворена от тях „Азбука на моите права“. Служители от областно звено „Охрана“ демонстрираха с участието на децата по какъв начин се осъществява пропускателния режим в съда. Спечелилият отбор присъства на открито съдебно заседание, а другият отбор се запозна с пътя на една жалба от постъпването й в съда до постановяването на съдебния акт от съдията.

С работата на съда се запознаха и представители на Сдружение „Човеколюбие“ гр. Пазарджик.

Събитието уважиха заместник областният управител на област Пазарджик Йордан Кожухаров, окръжният прокурор Васил Малинов, комисар Блага Крайчева от ОД на МВР гр. Пазарджик, началникът на Областно звено „Охрана-Пазарджик“ главен инспектор Антоанета Иванова, директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Пазарджик – Гергана Спасова и директорът на гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“  – Иванка Ваклинова.

 По време на инициативата на мониторите пред съдебните зали бяха излъчвани видеоматериали „Третата власт отвътре – 10 информационни рубрики“ на Висшия съдебен съвет.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    За пета поредна година Административен съд – Пазарджик организира „Ден на отворени врати“, който ще се проведе на 23.11.2017 г. (четвъртък) от 09,30 до 14,30 часа в сградата, в която функционира съдът с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 20, ет. 5 (сградата на Изчислителния център).

В деня на отворени врати каним всички желаещи да посетят  Административен съд – Пазарджик и да се запознаят със структурата и дейността на съда, с организацията на работа на съдиите и съдебната администрация, с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и начините на получаване на  информация.

В рамките на инициативата в 10,30 часа на гости на съда ще бъдат ученици – посланици на Европейския парламент от Гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“, гр. Пазарджик. Посещението ще премине под надслов „Моето право е моята отговорност“. Учениците ще участват в интерактивна игра, свързана с познаване на правата и задълженията им.

В часа за разпределяне на постъпилите в съда дела председателят ще представи начина на разпределяне чрез Централизираната система за разпределение на делата на Висшия съдебен съвет.

През целия ден на информационните монитори ще бъдат излъчвани видеоматериали „Третата власт отвътре – 10 информационни рубрики“ на Висшия съдебен съвет..

Програмата за инициативата е изложена на таблото за обявления.

Лице и телефон за контакти: Гергана Стойнова – съдебен администратор, телефони: 034/40 72 11, 0877 992 999.

  

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         На 09.08.2017 г. съдийският състав на Административен съд – Пазарджик се увеличи с един съдия. Досегашният административен ръководител – председател на Административен съд – Пловдив Георги Господинов Петров встъпи в длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. На встъпването присъстваха административният ръководител – председател Мариана Шотева, заместникът на административния ръководител – заместник-председателят Десислава Кривиралчева, съдия Георги Видев и съдебни служители от Административен съд – Пазарджик.

         Председателят Мариана Шотева приветства новия член от състава на Административен съд – Пазарджик, като му пожела здраве, да твори законосъобразни и справедливи актове и да продължава успешната си съдийска кариера.

         Георги Петров е върнат на длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с решение по протокол № 33, т.11 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 1 август 2017 г.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Правата ни като граждани на Европейския съюз.

Права и задължения на учениците.Съдебни процедури

с участие на деца и правата на децата в тези процедури.

Органи, които могат да предложат подкрепа и защита.

„Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

         На 06.06.2017 г. от 13,00 ч. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр.Пазарджик се проведе заключителната среща на учениците от ХІб клас на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт гр.Пазарджик със съдии от Административен съд – Пазарджик.

         Лектори по днешната тема от образователната програма бяха председателят на съда Мариана Шотева и заместник-председателят Десислава Кривиралчева, които запознаха децата с правата и задълженията на учениците, със съдебните процедури с участие на деца и правата им в тези процедури.

         Съдия Шотева разказа за първата в България специализирана стая за изслушване на непълнолетни участници в правни процедури, известна като „Синя стая“. Учениците имаха и възможността отблизо да се запознаят със „Синята стая“, към която проявиха особен интерес.

         За активното си участие в Образователната програма всеки един от учениците получи от председателя удостоверение и подарък флаш памет.

         Мариана Шотева благодари на учениците за проявения интерес и дейно участие.

         С днешната заключителна среща приключи образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“,   инициирана от Висш съдебен съвет и Върховен административен съд.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Деветокласничка стана председател на Административен съд – Пазарджик на Деня на детето

 По повод Деня на детето 1-ви юни деветокласничката Десислава Никлина от профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ влезе в ролята на председател на Административен съд – Пазарджик за един ден.

Председателят на съда Мариана Шотева запозна своята „заместничка“ с ежедневните си задължения. Ученичката присъства на разпределението на делата на случаен принцип и оказа техническа помощ на председателя на съда. Любознателното момиче с интерес наблюдаваше как се образуват новопостъпилите дела в автоматизираната деловодна програма. Тя се запозна с работата на всички служби в съда. Заедно с председателя на съда извършиха преглед на ежедневия доклад.

В края на „работния си ден“ Десислава Никлина получи от административния ръководител г-жа Шотева символичен подарък  – Конституцията на Република България с пожелание за здраве и успехи, а за спомен от този ден чаша с надпис „Председател на Административен съд – Пазарджик за 1 ден  – 01.06.2017 г.“.

 

Административен ръководител-председател: Мариана Шотева

Заместник – председател: Десислава Кривиралчева

Съдии:

Георги  Петров
Васко Нанев
Георги Видев
Христина Юрукова

 

 

АНКЕТА

Posted in Без категория | Comments Off on Начало