Начало

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

За първи път ученици обжалваха Наредба на Общински съвет – Пазарджик в административния съд в симулативен съдебен процес

         „Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на Административен съд – Пазарджик

 

    На 20.06.2019 г. от 11,30 часа в Административен съд – Пазарджик се проведе заключителната среща по образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2018/2019 г. с учениците от профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ гр. Пазарджик – партньор на съда в програмата.

   За първи път в симулативен съдебен процес десетокласниците обжалваха Наредбата за реда за придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи  – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, приета от Общински съвет – Пазарджик. Учениците се справиха отлично с възложената задача и показаха, че са много отговорни, умни и креативни млади хора, с жажда за нови знания. Ментори на учениците за правилното разучаване на разпределените им роли на съдии, прокурор, адвокат и съдебен секретар бяха Мариана Шотева – председател на Административен съд – Пазарджик, Станка Димитрова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик и Мирослава Иванова  – адвокат от Пазарджишката адвокатска колегия.

   В края на срещата председателят на съда – Мариана Шотева връчи на всеки участник в Образователната програма удостоверение и информационни брошури, предоставени от Висшия съдебен съвет и за подарък тетрадка и химикал.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Що е административно правосъдие?

Как да се справят учениците в често срещани житейски ситуации и  какви минимални правни познания се изискват?

 

           На 18.06.2019 г. в Административен съд – Пазарджик  се проведе поредната лекция с учениците от профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ гр. Пазарджик – партньор на съда в образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Председателят на съда – Мариана Шотева, която бе лектор на днешната тема даде отговор на въпросите „Що е административно правосъдие?“, „Административното нарушение – престъпление ли е?“, „Какви са последиците от административните нарушения и какви са административните наказания?“. Десетокласниците разсъждаваха върху казусите „Какво следва ако пътен полицай ми състави акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, но считам, че не съм извършил нарушение?“ и „Какви са последиците от неспазване на вечерния час?“. Съдия Шотева даде ценни съвети на децата как да подходят в често срещани житейски ситуации.

Под ръководство на своите ментори – съдия Шотева и прокурор Димитрова гимназистите направиха и генерална репетиция на симулативния съдебен процес, който ще разиграят на заключителната среща от Образователната програма на 20.06.2019 г. от 11,30 часа в Административен съд – Пазарджик.

 

 

 

 Съгласно приетите в съда „Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес“ всички физически или юридически лица, които желаят да получават съобщения и призовки по електронен път, трябва да подадат в деловодството на съда Заявление за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ  в Административен съд-Пазарджик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Без категория | Comments Off on Начало