Начало

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Административен съд – Пазарджик на гости на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик.

 

Успешно стартира образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на Административен съд – Пазарджик. Първата среща на учениците от ХІ б клас на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик със съдиите – лектори  се проведе на 04.04.2017г. в конферентна зала на гимназията в часа на класа.

Темата „Съдебната система в Република България. Структура на съдебната власт. Функции на съдебната власт. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Върховният административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България“ бе презентирана от зам. председателя на съда – Десислава Кривиралчева и съдия Георги Видев. Лекторите успяха да провокират интереса на учениците, които взеха активно участие в срещата.

От заместник директора на училището – г-жа Кулина научихме, че учениците от ХІ б клас наскоро са спечелили регионално състезание по програма “Евроскола” на Европейския парламент и на 07.12.2017 г. ще  пътуват до гр. Страсбург, за което ги поздравяваме.

Председател на съда:

Мариана Шотева

Заместник – председател:

Десислава Кривиралчева

Съдии:

Васко Нанев
Георги Видев
Христина Юрукова

АНКЕТА

Posted in Без категория | Comments Off on Начало