Начало

Начало на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

 

В деня на честване на 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция и професионалния празник на юристите и съдебните служители, Административен съд – Пазарджик успешно стартира образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2018/2019 г.

             На гости на съда бяха ученици от профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ гр. Пазарджик – партньор на съда в образователната програма.

            Първоначално учениците присъстваха на реално съдебно заседание, а след това председателят на съда – Мариана Шотева изнесе първата лекция от образователната програмата, именно на тема „ Конституцията на Република България“.

           Проведен беше дебат по въпроса „Конституция и правова държава – що е то?“, в който учениците бяха разделени на два отбора. Трима ученици влязоха в ролята на арбитри, подпомагани от съдия Шотева. Учениците показаха задълбочени познания по история на българската Конституция и изразиха аргументирани мнения по въпроса за правовата държава. Дебатът беше много оспорван и след кратко съвещание арбитрите справедливо отсъдиха равенство между двата отбора. В следващите срещи председателят на съда увери отборите, че ще им предостави възможност за реванш и за излъчване на победител.

          За спомен от днешния празничен ден всеки от учениците получи за подарък Конституцията на Република България.

          Председателят на съда поздрави всички юристи и съдебни служители по повод на професионалния им празник.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

           140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция – начало на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

           На 16 април 2019 г. в Административен съд – Пазарджик ще стартира образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  За начало на програмата е избран именно денят, в който се чества 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция и първата лекция на учениците ще бъде на тема „Конституцията на Република България“.

            Партньор на Административен съд – Пазарджик в образователната програма за учебната 2018/2019 г. е Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ – Пазарджик.

            Лекцията ще се проведе от 10,30 ч. в зала № 1 на съда и ще бъде представена от председателя на съда – Мариана Шотева. От 11.00 часа ще се проведе и дебат с учениците на въпроса „Конституция и правова държава – що е то?“.

СЪОБЩЕНИЕ

           Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.

            Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща [email protected], съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.

 Съгласно приетите в съда „Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес“ всички физически или юридически лица, които желаят да получават съобщения и призовки по електронен път, трябва да подадат в деловодството на съда Заявление за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ  в Административен съд-Пазарджик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Без категория | Comments Off on Начало