Начало

Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

Учениците разиграха симулативен процес по изслушване на дете, жертва на насилие в “Синята стая” в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик

На 07.06.2016 г. от 13,15 часа в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, гр. Пазарджик се проведе заключителната среща с учениците от 9 а клас на СОУ „ Георги Брегов“ гр. Пазарджик от образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Срещата протече при голям интерес от страна на учениците, които участваха в симулативен процес по изслушване на дете, жертва на насилие в специализираната „Синя стая“ в Комплекса. Децата влязоха в ролите на съдия, прокурор, разследващ полицай, адвокат, обвиняем, дете – жертва на насилие и психолог. Ментори на учениците в симулативния процес бяха съдия Мариана Шотева – председател на Административен съд – Пазарджик и госпожа Гергана Спасова – директор на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик. Процесът беше организиран със съдействието на специалисти от Комплекса. Проведена беше викторина с децата.
Председателят на Административен съд – Пазарджик благодари на учениците за активното им участие във всички лекции от образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. В заключение тя акцентира върху защитата на правата на децата и изрази надежда образователната програма да е постигнала целта си, а именно да е повишила познанията на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.
Съдия Шотева закри срещата като пожела на учениците весела ваканция и да запазят колкото се може по-дълго детското в себе си. На всеки ученик беше подарен сувенир с мисъл на известна личност, показваща колко важно е да се мисли позитивно.
Административен ръководител – /П/

Председател на съда:

Мариана Шотева

Заместник – председател:

Десислава Кривиралчева

Съдии:

Васко Нанев
Стефка Кемалова
Георги Видев
Христина Юрукова

Posted in Без категория | Comments Off on Начало