Начало

Класиране на успешно издържалите конкурса кандидати
Списък на допуснатите кандидати за ІІІ – тия етап от конкурса за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „съдебен архивар”

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

Учениците на гости в “Синята стая” в Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик

На 17.05.2016 г. от 13,15 часа учениците от 9 а клас на СОУ „ Георги Брегов“ гр. Пазарджик посетятиха „Синята стая“ в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, гр. Пазарджик, където съдия Мариана Шотева – председател на Административен съд – Пазарджик изнесе лекция по образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и култура.

Председател на съда:

Мариана Шотева

Заместник – председател:

Десислава Кривиралчева

Съдии:

Васко Нанев
Стефка Кемалова
Георги Видев
Христина Юрукова

Posted in Без категория | Comments Off on Начало