Начало

  П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         На 09.08.2017 г. съдийският състав на Административен съд – Пазарджик се увеличи с един съдия. Досегашният административен ръководител – председател на Административен съд – Пловдив Георги Господинов Петров встъпи в длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. На встъпването присъстваха административният ръководител – председател Мариана Шотева, заместникът на административния ръководител – заместник-председателят Десислава Кривиралчева, съдия Георги Видев и съдебни служители от Административен съд – Пазарджик.

         Председателят Мариана Шотева приветства новия член от състава на Административен съд – Пазарджик, като му пожела здраве, да твори законосъобразни и справедливи актове и да продължава успешната си съдийска кариера.

         Георги Петров е върнат на длъжност „съдия“ в Административен съд – Пазарджик с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ с решение по протокол № 33, т.11 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 1 август 2017 г.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Правата ни като граждани на Европейския съюз.

Права и задължения на учениците.Съдебни процедури

с участие на деца и правата на децата в тези процедури.

Органи, които могат да предложат подкрепа и защита.

„Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

         На 06.06.2017 г. от 13,00 ч. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр.Пазарджик се проведе заключителната среща на учениците от ХІб клас на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт гр.Пазарджик със съдии от Административен съд – Пазарджик.

         Лектори по днешната тема от образователната програма бяха председателят на съда Мариана Шотева и заместник-председателят Десислава Кривиралчева, които запознаха децата с правата и задълженията на учениците, със съдебните процедури с участие на деца и правата им в тези процедури.

         Съдия Шотева разказа за първата в България специализирана стая за изслушване на непълнолетни участници в правни процедури, известна като „Синя стая“. Учениците имаха и възможността отблизо да се запознаят със „Синята стая“, към която проявиха особен интерес.

         За активното си участие в Образователната програма всеки един от учениците получи от председателя удостоверение и подарък флаш памет.

         Мариана Шотева благодари на учениците за проявения интерес и дейно участие.

         С днешната заключителна среща приключи образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“,   инициирана от Висш съдебен съвет и Върховен административен съд.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Деветокласничка стана председател на Административен съд – Пазарджик на Деня на детето

 По повод Деня на детето 1-ви юни деветокласничката Десислава Никлина от профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ влезе в ролята на председател на Административен съд – Пазарджик за един ден.

Председателят на съда Мариана Шотева запозна своята „заместничка“ с ежедневните си задължения. Ученичката присъства на разпределението на делата на случаен принцип и оказа техническа помощ на председателя на съда. Любознателното момиче с интерес наблюдаваше как се образуват новопостъпилите дела в автоматизираната деловодна програма. Тя се запозна с работата на всички служби в съда. Заедно с председателя на съда извършиха преглед на ежедневия доклад.

В края на „работния си ден“ Десислава Никлина получи от административния ръководител г-жа Шотева символичен подарък  – Конституцията на Република България с пожелание за здраве и успехи, а за спомен от този ден чаша с надпис „Председател на Административен съд – Пазарджик за 1 ден  – 01.06.2017 г.“.

 

Административен ръководител-председател: Мариана Шотева

Заместник – председател: Десислава Кривиралчева

Съдии:

Васко Нанев
Георги Видев
Христина Юрукова
Георги Петров

 

 

АНКЕТА

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.