Начало

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„Правата ни като граждани на Европейския съюз и детското правосъдие“

Съвместно обучение на Административен съд – Пазарджик и Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик

 „Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

    На 04.06.2019 г. от 10,30 ч. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) гр. Пазарджик се проведе поредната  лекция с десетокласниците от профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ гр. Пазарджик – партньор на съда в образователната програма.

    Лектори на тема „Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление.“ бяха Георги Видев – съдия в Административен съд – Пазарджик и Гергана Спасова – директор на КСУДС гр. Пазарджик.

    Директорът на Комплекса разказа на учениците историята за създаването на първата в България специализирана стая за изслушване на непълнолетни участници в правни процедури, известна като „Синя стая“ и видовете услуги, които се предоставят в Центъра за обществена подкрепа, звено „Спешен прием“ и звено „Майка и бебе“.

     Съдия Видев дискутира с учениците какви са основните им права като граждани на Европейския съюз и ги запозна с Хартата на основните права на ЕС. Голяма част от десетокласниците, присъстващи на срещата, са младши посланици на Европейския парламент и показаха отлични познания по обсъжданата тема. На лекцията учениците научиха как могат да защитят правата си чрез съдебните институции в България и как да се предпазят, за да не станат жертви или извършители на престъпления.

С помощта на експерти от Комплекса гимназистите се запознаха отблизо с условията в „Синята стая“ като влязоха в различни роли – на психолог, дете – жертва на престъпление, съдия, прокурор и адвокат.

 

 

 Съгласно приетите в съда „Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес“ всички физически или юридически лица, които желаят да получават съобщения и призовки по електронен път, трябва да подадат в деловодството на съда Заявление за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ  в Административен съд-Пазарджик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Без категория. Bookmark the permalink.