Справки

Справка за насрочени заседания.

Постановени съдебни актове през 2021.

Януари Февруари Март Април
Май Юни Юли Август
Септември Октомври Ноември Декември

Дела с особен обществен интерес.

Насрочени дела с особен обществен интерес

     
       
   

Съдебни актове – Централен уеб-базиран интерфейс на страницата на Висш Съдебен Съвет (ЦУБИПС към ВСС)

Постановени съдебни актове през 2020г. Влезли в законна сила през 2020

Постановени съдебни актове през 2019г. Влезли в законна сила през 2019

Постановени съдебни актове през 2018г. Влезли в законна сила през 2018г.

Постановени съдебни актове през 2017г. Влезли в законна сила през 2017г.
Постановени съдебни актове през 2016г. Влезли в законна сила през 2016г.
Постановени съдебни актове през 2015г. Влезли в законна сила през 2015г.
Постановени съдебни актове през 2014г. Влезли в законна сила през 2014г.
Постановени съдебни актове през 2013г. Влезли в законна сила през 2013г.
Постановени съдебни актове през 2012г. Влезли в законна сила през 2012г.
Постановени съдебни актове през 2011г. Влезли в законна сила през 2011г.
Постановени съдебни актове през 2010г. Влезли в законна сила през 2010г.
Постановени съдебни актове през 2009г. Влезли в законна сила през 2009г.
Постановени съдебни актове през 2008г. Влезли в законна сила през 2008г.
Постановени съдебни актове през 2007г. Влезли в законна сила през 2007г.