Справки

Справка за насрочени заседания.

Постановени съдебни актове през 2019.

Януари Февруари Март Април
Май Юни Юли Август
Септември Октомври Ноември Декември

Постановени съдебни актове през 2018.

Януари Февруари Март Април
Май Юни Юли Август
Септември Октомври Ноември Декември

Постановени съдебни актове през 2017г.

Януари Февруари Март Април
Май Юни Юли Август
Септември Октомври Ноември Декември

Дела с особен обществен интерес. Насрочени дела с особен обществен интерес

Влезли в законна сила съдебни актове през 2017

Съдебни актове – Централен уеб-базиран интерфейс на страницата на Висш Съдебен Съвет (ЦУБИПС към ВСС)

Постановени съдебни актове през 2017г. Влезли в законна сила през 2017г.
Постановени съдебни актове през 2016г. Влезли в законна сила през 2016г.
Постановени съдебни актове през 2015г. Влезли в законна сила през 2015г.
Постановени съдебни актове през 2014г. Влезли в законна сила през 2014г.
Постановени съдебни актове през 2013г. Влезли в законна сила през 2013г.
Постановени съдебни актове през 2012г. Влезли в законна сила през 2012г.
Постановени съдебни актове през 2011г. Влезли в законна сила през 2011г.
Постановени съдебни актове през 2010г. Влезли в законна сила през 2010г.
Постановени съдебни актове през 2009г. Влезли в законна сила през 2009г.
Постановени съдебни актове през 2008г. Влезли в законна сила през 2008г.
Постановени съдебни актове през 2007г. Влезли в законна сила през 2007г.