Профил на купувача

Административен съд – Пазарджик няма планирани, открити или приключени процедури за възлагане на обществени поръчки.

 

ЗАПОВЕД РД-08-50 от 12.07.2017г за отмяна на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Система за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки