Образователна програма

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Правата ни като граждани на Европейския съюз.

Права и задължения на учениците.Съдебни процедури

с участие на деца и правата на децата в тези процедури.

Органи, които могат да предложат подкрепа и защита.

„Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

 

         На 06.06.2017 г. от 13,00 ч. в Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр.Пазарджик се проведе заключителната среща на учениците от ХІб клас на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт гр.Пазарджик със съдии от Административен съд – Пазарджик.

         Лектори по днешната тема от образователната програма бяха председателят на съда Мариана Шотева и заместник-председателят Десислава Кривиралчева, които запознаха децата с правата и задълженията на учениците, със съдебните процедури с участие на деца и правата им в тези процедури.

         Съдия Шотева разказа за първата в България специализирана стая за изслушване на непълнолетни участници в правни процедури, известна като „Синя стая“. Учениците имаха и възможността отблизо да се запознаят със „Синята стая“, към която проявиха особен интерес.

         За активното си участие в Образователната програма всеки един от учениците получи от председателя удостоверение и подарък флаш памет.

         Мариана Шотева благодари на учениците за проявения интерес и дейно участие.

         С днешната заключителна среща приключи образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“,   инициирана от Висш съдебен съвет и Върховен административен съд.


Стартира образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

ВСС – Третата власт отвътре – 10 информационни рубрики