Годишни доклади

Доклад за дейността на съда  за    2017г.

Поздравителни адреси по случай 10 години Административен съд Пазарджик

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ИНСПЕКТОРАТ към ВСС, Министерство на правосъдието

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

Доклад за дейността на съда  за    2016г.

 

 

Доклади за дейността на съда през годините

2015г.  2014г.  2013г.  2012г.  2011г.  2010г.  2009г. 2008г.  2007г.