Статистически отчети

Отчет за работата на съда за:

-2020 година: форма1формa2форма3
-първото шестмесечие на 2020 година: форма1, формa2, форма3

-2019 година: форма1, формa2, форма3
-първото шестмесечие на 2019 година: форма1, формa2, форма3

-2018 година: форма1, формa2, форма3
-първото шестмесечие на 2018 година: форма1, формa2, форма3

-2017 година: форма1, формa2, форма3
-първото шестмесечие на 2017 година: форма1, формa2, форма3

-2016 година: форма1, формa2, форма3
-първото шестмесечие на 2016 година: форма1, формa2, форма3

-2015 година: форма1, формa2, форма3
-първото шестмесечие на 2015 година: форма1, формa2, форма3

-2014 година: форма1, форма2
-първото шестмесечие на 2014 година: форма1, форма2

-2013 година: форма1, форма2
-първото шестмесечие на 2013 година: форма1, форма2

-2012 година: форма1, форма2
-първото шестмесечие на 2012 година: форма1, форма2, форма3

-2011 година: форма1, форма2, форма3
-първото шестмесечие на 2011 година: форма1, форма2, форма3

-2010 година: форма1, форма2, форма3
-първото шестмесечие на 2010 година: форма1, форма2, форма3

-2009 година: форма1, форма2, форма3
-първото шестмесечие на 2009 година: форма1, форма2, форма3

-2008 година: форма1, форма2, форма3
-първото шестмесечие на 2008 година: форма1, форма2, форма3

-2007 година: форма
-първото шестмесечие на 2007 година: форма