Влезли в законна сила актове на съда

– през 2021г.

– през 2020г.

– през 2019г.

– през 2018г.

– през 2017г.
– през 2016г.
– през 2015г.
– през 2014г.
– през 2013г.
– през 2012г.
– през 2011г.
– през 2010г.
– през 2009г.
– през 2008г.
– през 2007г.