Галерия

 09.08.2017 г.     Встъпване в длъжност на съдия  Георги Петров

10.03.2017г.      Официално изпращане на Стефка Кемалова – съдия във ВАС 

 

01.12.2015г. Встъпване в длъжност на съдия Христина Юрукова

 13.07.2015 г.    Екип на Административен съд