Банкови сметки

Обслужваща банка:
Общинска Банка АД – клон Пазарджик

Банкова сметка за внасяне на държавни такси:
IBAN: BG40SOMB91303140996601
BIC: SOMB BGSF

Банкова сметка за вещи лица:
IBAN: BG31SOMB91303340996601
BIC: SOMB BGSF