Съдебен състав

Административен ръководител-Председател: Мариана Шотева

Заместник – Председател: Десислава Кривиралчева

Съдии:

Георги  Петров
Георги Видев
Христина Юрукова

 

Красимир Лесенски – командирован от РС- Пазарджик

Светомир Бабаков    – командирован от РС- Асеновград

Николинка Попова  – командирована от РС- Пазарджик