Съдебен състав

Административен ръководител-Председател: Мариана Шотева

Заместник – Председател: Десислава Кривиралчева

Съдии:

Георги  Петров
Васко Нанев
Георги Видев
Христина Юрукова