Р е ш е н и е

193 / 21.4.2012г.

гр. Пазарджик

 

в името на народа

 

Административен съд Пазарджик, V състав, в открито заседание на двадесет и първи март две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                                                                              Председател: Георги Видев

 

при секретаря Т.С., като разгледа докладваното от съдия Видев административно дело № 573 по описа на съда за 2010 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 от АПК, във връзка с чл.49, ал.2 от ЗКИР.

Делото е образувано по две жалби против Заповед № РД-18-42/06.07.2011г. издадена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на к. к. Цигов Чарк/язовир Батак – кадастрални райони 503, 505 и 506 в землището на гр. Батак и кадастрални райони 13, 14 и 15 в землището на община Ракитово.

Едната от жалбите е подадена от община Ракитово и се отнася до 42 поземлени имота от одобрената с обжалваната заповед кадастрална карта, а именно:

1.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.651 с площ от 446 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.651 ;ПИ № 02837.503.650.16- Агровитал Комерс ООД; ПИ №02837.503.652.1-трофопост и път;

2.  Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.652 с площ от 15 185 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.652.1- трафопост;ПИ № 02837.503.654 Щ. С. Щ.; ПИ №02837.503.655- М. Н..Д. ПИ № 02837.503.650.16- Агровитал Комерс ООД

3.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.653 с площ от 1053кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.650.16- Агровитал Комерс ООД; ПИ №02837.503.652.1-трофопост ,ПИ № 02837.503.654 Щ.С. Щ.; ПИ №02837.503.655- М. Н..Д.

4.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.658 с площ от 754 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.257.1 Б. К..И.и др.;ПИ № 02837.503.662- ДФК- Пазарджик и път

5.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.659 с площ от 723 кв.м. за ниско застрояване, при граници: ПИ № 02837.503.257.1 Б. К..И. и др.;ПИ № 02837.503.662- ДФК- Пазарджик и път

6.  Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.660 с площ от 3245 кв.м. за ниско застрояване, при граници: ПИ № 02837.503.257.1 Б.К..И. и др.;ПИ № 02837.503.662- ДФК- Пазарджик и път

7.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.660 с площ от 505 кв.м. за ниско застрояване, при граници: ПИ № 02837.503.257.1 Б. К..И. и др.;ПИ № 02837.503.662- ДФК- Пазарджик и път

8.  Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.668 с площ от 487 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.667.1- Р.П. П. ,ПИ с № индификатор 02837.503.668.1- Р.М. М. ;ПИ № 02837.503.670- И. Г. П.

9.  Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.672 с площ от 1141кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.671.1- П. Г.Г.;ПИ № 02837.503.673- С. А. К. и път

10.  Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.678 с площ от 1178 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.677-3апад Булстрад;ПИ № 02837.503.678.1- „Прогрес АМ"-АД и път

11.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.692 с площ от 13 853 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.689- н-ци Г. Ч. Я.;ПИ № 02837.503.693- н-ци И. Б. К.; ПИ №02837.503.689 Т. Ст.В. и път

12.  Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.740 с площ от 774 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.739.1- С.Т. В.;ПИ № 02837.503.740.1- С. И.С. и др., път и водоем на Община Батак

13.       Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.9501 до 9600 за второстепенни улици с обща площ от 30 000 кв.м

14.  Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.36 с площ от 3276 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.37-общ.Батак;ПИ № 02837.503.38.1- СУАБ-СБА-ЕООД и път

15.  Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.39 с площ от 1105 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.38.Ю-17-СУАБ-СБА-ЕООД и път

16.  Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.62 и 63 с обща площ от 998 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.61.1- Д. и В. П.;ПИ № 02837.503.63.1- М.Б. К.; ПИ №02837.503.62.2- П. и Р. Б.. и второстепенна улица

17.  Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.64 с площ от 24 072 кв.м. за ниско застрояване, при граници: от две страни път, ПИ № 02837.503.64.24- А. Я., С. П.

18.  Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.67 с площ от 1870 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.67.5- Т.С.;ПИ № 02837.503.70- Н.Г. Г. и път

19.  Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.73 с площ от 1362 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.73.1-Н.К.;ПИ № 02837.503.74.1- Г.Н.в Д. и път

20.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.85 с площ от 1625 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.84.2,- К.А..П.;ПИ № 02837.503.86-П. Д. К. и път

21.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.100 с площ от 1273 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.101- А. Д. Ч.;ПИ № 02837.503.99- Н. П.Т. и път

22.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.103 с площ от 1300 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.104- П. А.Д.;ПИ № 02837.503.105- С.Ж. и път

23.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.146 с площ от 1784 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.145- А.Ч.;Х.М. и път

24.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.159 с площ от 2677 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.158- А. П.Г.и от две страни път

25.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.180 с площ от 405 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.181- Д.р И..В.;ПИ № 02837.503.179.1 – Б. И. А. и път

26.                                      Поземлен       имот, с № индификатор 02837.503.185 с площ от 1257кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.187- Т.Г. С.;ПИ № 02837.503.189-0бщина Батак и път

27.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.189 с площ от 8946 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.188-Н. Б. К.;ПИ № 02837.503.190.1 „Климентов ЕООД и път

28.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.210 с площ от 3071 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.209- Тимбърулф- ЕООД;ПИ № 02837.503.210.3- Н.Н. Д., ПИ №02837.503.208-П.А.А.

29.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.230 с площ от 1542 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.229.11- Б. К.;ПИ № 02837.503.231- Изп.Агенция П.И и път

30.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.237 с площ от 853 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.236- БМТ Орбита-АД;ПИ № 02837.503.239- И.А. Б. и път

31.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.262 с площ от 3907 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.261- Агенция Дага- С;ПИ № 02837.503.238 БМТ Орбита-АД и път

32.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.341 с площ от 715 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.342.1- Н.П.Д.;ПИ № 02837.503.340- Н. Н. К.и път

33.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.357 с площ от2682 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.536- П.Б. М.;ПИ № 02837.503.358- А.П.К. и ГС Ракитово

34.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.365 с площ от 14 074 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.364.2- Юндола-21-АД;ПИ № 02837.503.366- Г.Н.,М.Н. и път

35.     Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.375 с площ от 2980 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.374.1- Й. А.М. ;ПИ № 02837.503.374- Биотех ООД Пазарджик и път

36.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.389 с площ от 7294 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.388.1- ПКИ"Резерв";ПИ № 02837.503.390.-Е. Н. П.и път

37.    Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.391 с площ от 19 208 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.392.1-ТПК"Възраяедане;ПИ № 02837.503.393.1-Екофрут-КиК- ООД и път

38.    Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.429 с площ от 13 306 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.428.4- Р. Г.К.; ПИ № 02837.503.430- П. Д.Т.; ПИ №02837.503.431-Д. Ил. Д. и път

39.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.434 с площ от 5942 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.430.20- Община Хасково;ПИ № 02837.503.435- А.Е. Ц.; ПИ №02837.503.436-С. И. Б.и път

40.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.470 с площ от 9 217 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.469- Р. С. Т.;ПИ № 02837.503.471- С.Т. В. и път

41.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.499 с площ от 1962 кв.м. за ниско застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.498.2- К. Н. К.; ПИ № 02837.503.500.1- Л. И.С.; ПИ №02837.503.508-М. А.Д.

42.   Поземлен имот, с № индификатор 02837.503.514 с площ от2455 кв.м. за друг вид застрояване, при граници:ПИ № 02837.503.511- М. Д., А.Н. и път.

                  Другата жалба е подадена от министъра на земеделието и храните и се отнася до следните поземлени имоти от одобрената с обжалваната заповед кадастрална карта, а именно:

Поземлени имоти, попадащи в ДГФ, нанесени в кадастрален район №503:

ПИ №02837.503.1(част), ПИ №02837.503.7, ПИ №02837.503.8, ПИ №02837.503.9, ПИ №02837.503.10, ПИ №02837.503.15, ПИ №02837.503.16(част), ПИ №02837.503.17(част), ПИ №02837.503.18(част), ПИ №02837.503.19(част), ПИ №02837.503.20, ПИ №02837.503.23(част), ПИ №02837.503.28(част), ПИ №02837.503.29, ПИ №02837.503.30,ПИ №02837.503.34(част), ПИ №02837.503.35(част), ПИ №02837.503.37(част), ПИ №02837.503.38(част), ПИ №02837.503.39(част), ПИ №02837.503.43,ПИ №02837.503.44, ПИ №02837.503.45, ПИ №02837.503.46, ПИ №02837.503.47, ПИ №02837.503,48(част), ПИ №02837.503.61, ПИ №02837.503.62, ПИ №02837.503.63, ПИ №02837.503.64, ПИ №02837.503.65, ПИ №02837.503.66, ПИ №02837.503.67, ПИ №02837.503.68, ПИ №02837.503.69, ПИ №02837.503.70, ПИ №02837.503.71, ПИ №02837.503.72, ПИ №02837.503.73, ПИ №02837.503.74, ПИ №02837.503.77, ПИ №02837.503.79, ПИ №02837.503.80, ПИ №02837.503.81, ПИ №02837.503.82, ПИ №02837.503.83, ПИ №02837.503.87(част), ПИ №02837.503.89, ПИ №02837.503.90, ПИ №02837.503.91, ПИ №02837.503.92, ПИ №02837.503.93, ПИ №02837.503.94, ПИ №02837.503.95, ПИ №02837.503.96, ПИ №02837.503.97, ПИ №02837.503.98, ПИ №02837.503.99, ПИ №02837.503.100, ПИ №02837.503.101, ПИ №02837.503.102, ПИ №02837.503.104(част), ПИ №02837.503.Юб(част), ПИ №02837.503.107(част), ПИ №02837.503.108(част), ПИ №02837.503.111(част), ПИ №02837.503.118, ПИ №02837.503.132(част), ПИ №02837.503.133(част), ПИ №02837.503.134(част), ПИ №02837.503.171, ПИ №02837.503.172, ПИ №02837.503.173, ПИ №02837.503.176, ПИ №02837.503.177, ПИ №02837.503.178, ПИ №02837.503.179, ПИ №02837.503.180, ПИ №02837.503.181, ПИ №02837.503.182, ПИ №02837.503.183, ПИ №02837.503.184, ПИ №02837.503.185, ПИ №02837.503.186, ПИ №02837.503.187, ПИ №02837.503.188, ПИ №02837.503.189, ПИ №02837.503.190, ПИ №02837.503.191, ПИ №02837.503.192, ПИ №02837.503.193, ПИ №02837.503.197(част), ПИ №02837.503.198(част), ПИ №02837.503.200, ПИ №02837.503.201, ПИ №02837.503.202, ПИ №02837.503.203, ПИ №02837.503.204, ПИ №02837.503.205, ПИ №02837.503.206, ПИ №02837.503.207, ПИ №02837.503.208, ПИ №02837.503.209, ПИ №02837.503.210, ПИ №02837.503.212, ПИ №02837.503.213(част), ПИ №02837.503.215, ПИ №02837.503.216, ПИ №02837.503.217, ПИ №02837.503.219, ПИ №02837.503.220, ПИ №02837.503.221 (част), ПИ №02837.503,244(част), ПИ №02837.503,247(част), ПИ №02837.503,248(част), ПИ №02837.503.249(част), ПИ №02837.503,250(част), ПИ №02837.503.251 (част), ПИ №02837.503.252(част), ПИ №02837.503.253(част), ПИ №02837.503,256(част), ПИ №02837.503.257, ПИ №02837.503.258(част), ПИ №02837.503.286, ПИ №02837.503.287(част), ПИ №02837.503.288(част), ПИ №02837.503,289(част), ПИ №02837.503.290(част), ПИ №02837.503.291, ПИ №02837.503.293, ПИ №02837.503.300, ПИ №02837.503.315, ПИ №02837.503.332, ПИ №02837.503.333, ПИ №02837.503.334, ПИ №02837.503.335, ПИ №02837.503.336, ПИ №02837.503.337, ПИ №02837.503.338, ПИ №02837.503.339, ПИ №02837.503.340, ПИ №02837.503.341, ПИ №02837.503.351 (част), ПИ №02837.503.352(част), ПИ №02837.503.353(част)ПИ №02837.503.354, ПИ №02837.503.355, ПИ №02837.503.356, ПИ №02837.503.357, ПИ №02837.503.358, ПИ №02837.503.359, ПИ №02837.503.360, ПИ №02837.503.361, ПИ №02837.503.362, ПИ №02837.503.363, ПИ №02837.503.364, ПИ №02837.503.365, ПИ №02837.503.366, ПИ №02837.503.367, ПИ №02837.503.369, ПИ №02837.503.370, ПИ №02837.503.371, ПИ №02837.503.372, ПИ №02837.503.373, ПИ №02837.503.374, ПИ №02837.503.375, ПИ №02837.503.376, ПИ №02837.503.377, ПИ №02837.503.378, ПИ №02837.503.379, ПИ №02837.503.380, ПИ №02837.503.381, ПИ №02837.503.382, ПИ №02837.503.383, ПИ №02837.503.384, ПИ №02837.503.385, ПИ №02837.503.386, ПИ №02837.503.387, ПИ №02837.503.389, ПИ №02837.503.390, ПИ №02837.503.391, ПИ №02837.503.393, ПИ №02837.503.395, ПИ №02837.503.396, ПИ №02837.503.397, ПИ №02837.503.398, ПИ №02837.503.399, ПИ №02837.503.401, ПИ №02837.503.402, ПИ №02837.503.403, ПИ №02837.503.404, ПИ №02837.503.405, ПИ №02837.503.406, ПИ №02837.503.407, ПИ №02837.503.408, ПИ №02837.503.409, ПИ №02837.503.410, ПИ №02837.503.411, ПИ №02837.503.412, ПИ №02837.503.413, ПИ №02837.503.414, ПИ №02837.503.415, ПИ №02837.503.416, ПИ №02837.503.417, ПИ №02837.503.418, ПИ №02837.503.419, ПИ №02837.503.420, ПИ №02837.503.421, ПИ №02837.503.422, ПИ №02837.503.423, ПИ №02837.503.425, ПИ №02837.503.426, ПИ №02837.503.427, ПИ №02837.503.428. ПИ №02837.503.429, ПИ №02837.503.430, ПИ №02837.503.431, ПИ №02837.503.432, ПИ №02837.503.433, ПИ №02837.503.434, ПИ №02837.503.435, ПИ №02837.503.436, ПИ №02837.503.437, ПИ №02837.503.438, ПИ №02837.503.439, ПИ №02837.503.440, ПИ №02837.503.441, ПИ №02837.503.442, ПИ №02837.503.443, ПИ №02837.503.444, ПИ №02837.503.445, ПИ №02837.503.446, ПИ №02837.503.447, ПИ №02837.503.448, ПИ №02837.503.449, ПИ №02837.503.450, ПИ №02837.503.451, ПИ №02837.503.453, ПИ №02837.503.454, ПИ №02837.503.455, ПИ №02837.503.456, ПИ №02837.503.457, ПИ №02837.503.458, ПИ №02837.503.459, ПИ №02837.503.460, ПИ №02837.503.462, ПИ №02837.503.463, ПИ №02837.503.464, ПИ №02837.503.465, ПИ №02837.503.466, ПИ №02837.503.467, ПИ №02837.503.468, ПИ №02837.503.469, ПИ №02837.503.470, ПИ №02837.503.471, ПИ №02837.503.472, ПИ №02837.503,473(част), ПИ №02837.503,494(част), ПИ №02837.503.495, ПИ №02837.503.496, ПИ №02837.503.497, ПИ №02837.503.498, ПИ №02837.503.499, ПИ №02837.503.500, ПИ №02837.503.502, ПИ №02837.503.503, ПИ №02837.503.504, ПИ №02837.503.506, ПИ №02837.503.507, ПИ №02837.503.508, ПИ №02837.503.509, ПИ №02837.503.510, ПИ №02837.503.511, ПИ №02837.503.512, ПИ №02837.503.513, ПИ №02837.503.514, ПИ №02837.503.515, ПИ №02837.503.517, ПИ №02837.503.518, ПИ №02837.503.519, ПИ №02837.503.520, ПИ №02837.503.521, ПИ №02837.503.522, ПИ №02837.503.523, ПИ №02837.503.524, ПИ №02837.503.525, ПИ №02837.503.526, ПИ №02837.503.527, ПИ №02837.503.528, ПИ №02837.503.529, ПИ №02837.503.530, ПИ №02837.503.531, ПИ №02837.503.532, ПИ №02837.503.533, ПИ №02837.503.534, ПИ №02837.503.535, ПИ №02837.503.536, ПИ №02837.503.537, ПИ №02837.503.538, ПИ №02837.503.539, ПИ №02837.503.540, ПИ №02837.503.541, ПИ №02837.503.542, ПИ №02837.503.543, ПИ №02837.503.544, ПИ №02837.503.545, ПИ №02837.503.546, ПИ №02837.503.547, ПИ №02837.503.548, ПИ №02837.503.549, ПИ №02837.503.550, ПИ №02837.503.551, ПИ №02837.503.552, ПИ №02837.503.553, ПИ №02837.503.554, ПИ №02837.503.555, ПИ №02837.503.556, ПИ №02837.503.557, ПИ №02837.503.558, ПИ №02837.503.559, ПИ №02837.503.560, ПИ №02837.503.561, ПИ №02837.503.562, ПИ №02837.503.563, ПИ №02837.503.564, ПИ №02837.503.565, ПИ №02837.503.566, ПИ №02837.503.567, ПИ №02837.503.568, ПИ №02837.503.569, ПИ №02837.503.570, ПИ №02837.503.577(част), ПИ №02837.503.578(част), ПИ №02837.503.589, ПИ №02837.503.590, ПИ №02837.503.594, ПИ №02837.503.595, ПИ №02837.503.596, ПИ №02837.503.597, ПИ №02837.503.598, ПИ №02837.503.599, ПИ №02837.503.600, ПИ №02837.503.601, ПИ №02837.503.602, ПИ №02837.503.603, ПИ №02837.503.604, ПИ №02837.503.605, ПИ №02837.503.606, ПИ №02837.503.607(част), ПИ №02837.503.615, ПИ №02837.503.624, ПИ №02837.503.625, ПИ №02837.503.626, ПИ №0283.7.503.627, ПИ №02837.503.628(част), ПИ №02837.503.629, ПИ ПИ №02837.503.630, №02837.503.631, ПИ №02837.503.632(част), ПИ №02837.503.636(част), ПИ №02837.503.637(част), ПИ №02837.503.638(част), ПИ №02837.503.649(част), ПИ №02837.503.650(част), ПИ №02837.503.680, ПИ №02837.503.681, ПИ №02837.503.682, ПИ№02837.503.684(част), ПИ №02837.503.690, ПИ №02837.503.692, ПИ №02837.503.693, ПИ №02837.503.694, ПИ №02837.503.695, ПИ №02837.503.696, ПИ №02837.503.697, ПИ №02837.503.698, ПИ №02837.503.699, ПИ №02837.503.712, ПИ №02837.503.713, ПИ №02837.503.714, ПИ №02837.503.715, ПИ №02837.503.716, ПИ №02837.503.717, ПИ №02837.503.718, ПИ №02837.503.719, ПИ №02837.503.721, ПИ №02837.503.722(част), ПИ №02837.503.723(част), ПИ №02837.503.737, ПИ №02837.503.739, ПИ №02837.503.740;ПИ №02837.503.9503, ПИ №02837.503.9507, ПИ №02837.503.9509, ПИ №02837.503.9515, ПИ №02837.503.9517, ПИ №02837.503.9527, ПИ №02837.503.9528, ПИ №02837.503.9530, ПИ №02837.503.9531, ПИ №02837.503.9533, ПИ №02837.503.9534, ПИ №02837.503.9535, ПИ №02837.503.9536, ПИ №02837.503.9546, ПИ №02837.503.9549, ПИ №02837.503.9550, ПИ №02837.503.9552, ПИ №02837.503.9553, ПИ №02837.503.9554, ПИ №02837.503.9557, ПИ №02837.503.9558, ПИ №02837.503.9564, ПИ №02837.503.9565, ПИ №02837.503.9566, ПИ №02837.503.9567, ПИ №02837.503.9568, ПИ №02837.503.9573, ПИ №02837.503.9574, ПИ №02837.503.9575, ПИ №02837.503.9576, ПИ №02837.503.9577, ПИ №02837.503.9579, ПИ №02837.503.9583, ПИ №02837.503.9585, ПИ №02837.503.9588(част), ПИ №02837.503.9590, ПИ №02837.503.9601,

Поземлени имоти, попадащи в ДГФ, нанесени в кадастрален район №505:

ПИ №02837.505.1, ПИ №02837.505.2, ПИ №02837.505.3, ПИ №02837.505.4, ПИ №02837.505.5, ПИ №02837.505.6, ПИ №02837.505.7, ПИ №02837.505.8, ПИ №02837.505.9, ПИ №02837.505.10, ПИ №02837.505.11, ПИ №02837.505.12, ПИ №02837.505.13, ПИ №02837.505.14, ПИ №02837.505.15, ПИ №02837.505.16, ПИ №02837.505.17, ПИ №02837.505.18, ПИ №02837.505.19, ПИ №02837.505.20;

Доводът за незаконосъобразност на заповедта в обжалваната й част жалбоподателят община Ракитово е мотивирал с твърдение за неправилно отразяване в кадастралната карта на землищната граница между община Ракитово и община Батак. Според жалбоподателя границите на община Ракитово са утвърдени с Указ на Президиума на Народното събрание от 1959 г. въз основа на картен материал, изготвен съгласно ПМС № 274/18.07.1955 г. и от тогава не са изменяни по законоустановения ред. Налице е и съществено нарушение на процесуалните правила при одобряване на кадастралната карта. Тези съображения се подържат и в откритото съдебно заседание от процесуалните представители на жалбоподателя община Ракитово.

Жалбоподателят министър на земеделието и храните от своя страна твърди, че имотите, до които се отнася жалбата му са отразени в кадастралната карта с неверни основни кадастрални данни. В действителност имотите представляват гора – естествени насаждения с трайно предназначение на дървопроизводителни площи и специални рекреационни функции и са частна държавна собственост по смисъла на специалния закон. Тези съображения се подържат и в откритото съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя министър на земеделието и храните.

Ответникът по оспорването изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, заявява чрез процесуалния си представител в откритото заседание по делото и в писмени бележки, че обжалваната заповед е законосъобразна и същата следва да бъде потвърдена от съда, а оспорването отхвърлено. Счита, че процедурата по създаването и одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри е спазена от страна на административния орган.

Конституираната като заинтересована страна община Батак заявява чрез процесуалния си представител и в представената писмена защита, че жалбата е неоснователна, като прави искане съдът да постанови решение, с което да отхвърли оспорването. Претендира присъждане на разноски.

Съдът намира жалбите за допустими, а разгледани по същество – за неоснователни.

От събраните по делото доказателства се установява от фактическа страна следното:

Със Заповед № РД-16-1/09.01.2007 г., издадена на основание чл. 35, ал.1 и 2 от ЗКИР Изпълнителният директор на АГКК е открил производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територията на част от местността “Дъното” и к.к. “Цигов чарк/язовир Батак”. Същата заповед е обнародвана в ДВ бр.10/30.01.2007 г. Производството е приключило с обжалвания административен акт, публикуван в ДВ бр.63 /13.08.2010 г.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Жалбата на община Ракитово се явява неоснователна поради следните съображения:

По делото е изпратено и прието заверено копие от цялата преписка по издаване на оспорената заповед. Основният спорен въпрос между страните е относно законосъобразността на отразяване в одобрената кадастрална карта на землищната граница между двете административно-териториални единици – община Ракитово и община Батак. По делото е допусната и изслушана съдебно-техническа експертиза от вещо лице геодезист. В заключението си в.л. е установило следното: Землищната граница в кадастралната карта е идентична с КВС на землищата Батак и Ракитово. Землищните граници са изобразени на кадастралната карта така, като са отразени в плановете и картите, одобрени по реда на ЗСПЗЗ. Вещото лице е установило също, че всички планове за земеразделяне, а впоследствие и КВС на землища Батак и Ракитово са били влезли в сила към датата на издаване на оспорената заповед на Изпълнителния директор на АГКК.

Съгласно чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗКИР кадастралната карта съдържа държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и граници на териториите с еднакво трайно предназначение, като съгласно чл. 43, ал. 1, т. 2 от ЗКИР границите на административно-териториалните единици се установяват при условията и реда на ЗАТУРБ. Съгласно чл. 10 от Наредба № 3 при създаването на кадастралната карта землищните граници се изобразяват в кадастралната карта така, както са отразени в плановете и картите, одобрени по реда на ЗСПЗЗ. Следователно при отразяване на землищните граници административният орган е задължен да възпроизведе същите граници така, както те са отразени в плановете и картите, приети по реда на ЗСПЗЗ. Видно от заключението на в.л. административният орган се е съобразил с това императивно изискване на наредбата. Докато при спор за граници на поземлен имот, същите се заснемат според съществуващото им положение при спазване изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 3 и се изобразяват в кадастралната карта с условен знак за спорна граница, то при наличието на спор за землищна граница законът не предвижда такава възможност.

Настоящият състав приема, че твърдението за спор относно землищни граници, както и доказателствата за воден съдебен спор със същия предмет са неотносими към законосъобразността на изобразяването на землищните граници. В този смисъл обстоятелството, че вещото лице не успя да нанесе землищната граница между община Батак и община Ракитово от Баланса на земята от 1956 г., поради липсата на досие на землищната граница, е ирелевантно. Дори и вещото лице да беше нанесло тази граница, то това не би се отразило на законосъобразността на кадастралната карта в частта ѝ, отнасяща се до граничните имоти, тъй като тя е изготвена в съответствие с КВС за землището на Батак и в съответствие с ПУП на к.к. Цигов Чарк / язовир Батак.

По сходни съображения е неоснователна и жалбата на министъра на земеделието и храните: От заключението на вещото лице геодезист се установи, че за процесните поземлени имоти, отразени в кадастралната карта, е налице съответствие от гледна точка на начин на трайно ползване, собственост и по останалите кадастрални данни с влязлата в сила КВС на землището на гр. Батак и ПУП на к.к. Цигов Чарк / язовир Батак. Това обстоятелство се потвърждава и от представените към административната преписка протоколи, от които е видно, че на основание § 6, ал. 4 от ЗКИР на комисията по изработване на кадастралната карта са предоставени данните от КВС и тя е работила именно по тях. Поради това кадастралната карта е създадена в съответствие с разпоредбата на чл. 41, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, тъй като с нея са обединени данни, които се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. Следователно кадастралната карта в обжалваната ѝ част не съдържа неверни кадастрални данни, а съдържа кадастралните данни, който са взети от предвидените в закона източници.

Видно от заключението на приетата съдебно лесотехническа експертиза е, че множество от процесните имоти попадат в територии, които съгласно лесоустройствените планове, изработени от специализирани правоспособни проектантски организации представляват горски насаждения и горска територия частна държавна собственост. Но това несъответствие не обуславя незаконосъобразността на приетата кадастрална карта, тъй като кадастралните данни залегнали в нея са получени от предвидените в чл. 41, ал. 1, т. 1 от ЗКИР източници, докато лесоустройствените планове не представляват предвиден от закона източник за получаване на данни за създаване на кадастралната карта. В тази връзка данните за спорове за материално право не са относими към настоящето производство.

Неоснователни са и възраженията за нарушени административнопроизвоствени правила при издаването на обжалваната заповед в обжалваните ѝ части. Комисията по изработване на кадастралната карта е обсъдила всички постъпили възражения, като са изложени съображения и във връзка със спора за землищни граници. Неподписването на отделни протоколи от някои членове на комисията не води до недействителност на тези протоколи.

Оспорваната заповед е издадена от компетентен, съгласно чл. 49, ал.1 от ЗКИР орган - изпълнителният директор на АГКК. Същата е издадена при правилно издирване и прилагане на материалноправните норми, като в хода на съдебното производство не се събраха доказателства за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, вследствие на което не са налице отменителните основания на чл. 146 от АПК. Това налага извода за законосъобразност на обжалвания административен акт, в обжалваните му части, поради което двете жалби следва да бъдат отхвърлени.

С оглед изхода на делото съдът намира за частично основателна претенцията на община Батак за присъждане на разноските за изготвяне на експертиза и за адвокатски хонорар: Следва да ѝ бъдат присъдени внесените 250 лв. за възнаграждение на вещо лице. По отношение на договореното и изплатено адвокатско възнаграждение в размер на 1500 лв. съдът намира, че същото не следва да бъде присъждано изцяло, а само в минималния предвиден размер в наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, т.е. 150 лв. Именно този размер е предвиден за присъждане в чл. 143, ал. 4 от АПК, съгласно който, когато съдът отхвърли оспорването подателят на жалбата заплаща всички направени по делото разноски, включително минималното възнаграждение за един адвокат. Разпоредбата е императивна и задължава съда служебно да присъди минималното възнаграждение за един адвокат съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2 от ЗА независимо, че не е налице искане от насрещните страни за намаляване на адвокатското възнаграждение. Поради това всеки от двамата жалбоподатели следва да бъде осъден да заплати на община Батак половината от общата присъждана сума от 400 лв., т.е. по 200 лв.

Предвид гореизложеното съдът

Р Е Ш И:

 

Отхвърля жалбата на община Ракитово против Заповед № РД-18-42/06.07.2011г. издадена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на к. к. Цигов Чарк/язовир Батак – кадастрални райони 503, 505 и 506 в землището на гр. Батак и кадастрални райони 13, 14 и 15 в землището на община Ракитово, в частта от заповедта, отнасяща се до посочените в мотивите на това решение поземлени имоти.

Отхвърля жалбата на министъра на земеделието и храните против Заповед № РД-18-42/06.07.2011г. издадена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на к. к. Цигов Чарк/язовир Батак – кадастрални райони 503, 505 и 506 в землището на гр. Батак и кадастрални райони 13, 14 и 15 в землището на община Ракитово, в частта от заповедта, отнасяща се до посочените в мотивите на това решение поземлени имоти.

Осъжда община Ракитово да заплати на община Батак сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща направени разноски по делото.

Осъжда министерството на земеделието и храните да заплати на община Батак сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща направени разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на Република България.

 

                                                                                                          Съдия: /П/

 

 

С решение № 13010 от 18.10.2012 г. по адм. дело № 8299/2012 г. на ВАС- ОСТАВЯ В СИЛА решение от 21.04.2012 г. по адм. д. № 573/2010 г. на Административен съд Пазарджик. ОСЪЖДА община Ракитово и Министерство на земеделието и храните да заплатят на община Батак разноски по делото за тази инстанция в размер на 150 лв. адвокатски хонорар. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на касационната жалба, подадена от община Батак срещу посоченото решение в частта му за съдебните разноски. ВРЪЩА касационната жалба на община Батак за разглеждането й като искане по чл. 248, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 144 АПК. Решението не подлежи на обжалване.
С определение № 1130 от 24.01.2013 г. по адм. дело № 832/2013 г. на ВАС - ОСТАВЯ В СИЛА определение № 614/14.11.2012 г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. дело № 573/2010 г.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.