П Р О Т О К О Л

 

 

15.07.2021 г.                                                               град ПАЗАРДЖИК

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК     VІІІ състав        

На петнадесети юли                                                 година 2021

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: светомир бабаков

 

 

 

Секретар: ЯНКА ВУКЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ  БАБАКОВ

Административно дело № 756 по описа за 2021 година.

 

Заседанието се провежда чрез видеоконферентна връзка по Skype със Затвора Пазарджик, където понастоящем се намират и двама от свидетелите, като на поименното повикване в 11.45 часа се включиха:

 

Жалбоподател – Т.В.Д. – редовно призован, явява се лично, осигурен от органите на ОЗ „Охрана“ Пазарджик.

Ответник – Началник на Затвора Пазарджик – редовно уведомен, представлява се от инсп. „Режимна дейност“ В.В., служител с юридическо образование. Представя удостоверение за правоспособност № 2377/25.02.2002 г. и Заповед № Л-1037/15.07.2021 г., която има характер на пълномощно.

Свидетел – Р.М.М. – редовно призован, явява се чрез скайп.

Свидетел – А.В.К. – редовно призован, явява се чрез скайп.

СвидетелК.С.Г. – при режим на довеждане, явява се.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Жалбоподателят Д. – Да се гледа делото.

В. В. – Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва писмо с вх. № 6495/13.07.2021 г. от Затвора Пазарджик, с което изпращат 1 бр. компакт диск със запис от камерите за видеонаблюдение, изискан във връзка с Разпореждане № 1567/13.07.2021 г. на председателя на състава, от закрито съдебно заседание.

 

Съдът, по доказателствата

ОПРЕДЕЛИ

ПРИЕМА като веществено доказателство по делото 1 бр. компакт диск, предоставен от Затвора Пазарджик.

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ като свидетели в днешното съдебно заседание К.С.Г., Р.М.М. и А.В.К..

ПРИСТЪПИ СЕ към разпит на допуснатите свидетели.

СНЕ СЕ самоличността на свидетеля –

К.С.Г. – българин, български гражданин, роден на *** г. в гр. Пазарджик, неосъждан, служител на Затвора Пазарджик, без родство с жалбоподателя.

Съдът предупреди свидетеля за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината пред съда.

На въпроси на съда и на страните свидетелят отговори следното:

Свид. Г. – Във връзка с наложеното дисциплинарно наказание на жалбоподателя, на обяд на записаната в докладната записка дата, лишеният от свобода, слизайки за храна, се спря на решетката на 4-о отделение и започнаха словесни пререкания с друг лишен от свобода, който беше в коридора на другото отделение. Неколкократно разпоредих на лишения от свобода да прекрати словесните нападки към другия лишен от свобода, който беше вътре в отделението. Лишеният от свобода продължи с нападките, ставайки агресивен към другия лишен от свобода. Агресията се изразяваше в псувни, в заплашителни стойки, тръгвайки към решетката. Респектирах лишения от свобода, заставайки между него и решетката и разпоредих за пореден път да продължи надолу по стълбите към столовата за хранене. Но той стана още по-агресивен, посягайки към мен и удари металдетектора, който беше в ръката ми. Удари го с външната част на неговата ръка. Ударът беше средно силен. След този удар разпоредих на лишения от свобода да напише обяснения за ситуацията. Казах му да отиде да обядва и да се върне да напише обяснение.

По време на тази случка на площадката нямаше други лишени от свобода или други служители. Уточнявам, че освен Т., другият лишен от свобода, който беше на решетката и аз, постовият надзирател, други лица нямаше.

Съдът и страните нямат други въпроси към свидетеля.

Свидетелят беше освободен и напусна залата.

СНЕ СЕ самоличността на свидетеля, която беше потвърдена от П.Д., служител на Затвора Пазарджик –

Р.М.М. – българин, български гражданин, роден през 1995 г., в гр. Кърджали, осъждан, в момента в Затвора Пазарджик, без родство с жалбоподателя.

Съдът предупреди свидетеля за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината пред съда.

На въпроси на съда свидетелят отговори следното:

Свид. М. – Аз чух, че един затворник от 4 отделение, но не съм му видял лицето, го псува на майка. Не помня датата, беше на обяд. По това време ние слизахме на столовата. Т. беше пред мен надолу. Беше на решетките, видях го там. Т. говореше на някой, но не съм му видял лицето, само по чуването на гласа. Аз не съм гледал към решетката, по гласа го чух. Не съм видял друго. После Т. беше с надзирателя, почнаха да говорят и той му каза да пише обяснение. Надзирателят каза на Т. да пише обяснение. Аз не съм видял, само чувам как го псуват на майка. Не знам Т. на кого говореше. Не съм видял Т. да удря металдетектор.

Съдът няма други въпроси към свидетеля.

Страните нямат въпроси към свидетеля.

Свидетелят беше освободен и изведен от помещението за разпит.

 

СНЕ СЕ самоличността на свидетеля, която беше потвърдена от П.Д., служител на Затвора Пазарджик –

А.В.К. – българин, български гражданин, роден на *** г. в гр. Карлово, осъждан, в момента в Затвора Пазарджик, без родство с жалбоподателя.

Съдът предупреди свидетеля за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината пред съда.

На въпроси на съда и на страните свидетелят отговори следното:

Свид. К. – Не знам защо Т. защо лежи в карцера. За някакъв конфликт между него и надзирателя също не знам. Ние слизахме да ядем, на четворката имаше един, не му знам името, ние минаваме, аз съм след Т., оня го псува на майка, но майка му е починала. Т. се ядоса, защото го псуват на майка, пък майка му е починала. Нищо не е направил Т.. Старшината го дръпна настрани и му каза да пише обяснение. Т. не се е държал агресивно с надзирателя. Той вика: „Защо аз да пиша?“, старшината вика: „Ти ще пишеш“. А надзирателят не разбира цигански как го псуват. Онзи го псуваше на цигански. Аз знам и цигански, и турски. Аз съм си мелез. Аз съм в затвора за кражби.  

Т. не е удрял надзирателя или металдетектора. На слизане както минава, старшината леко го бута. Обаче той няма никаква вина. Аз не съм видял Т. да удря металдетектора. След цялата разправия Т. отиде да обядва, слезнахме заедно. Аз бях на една крачка след него.

Във връзка с разправията на Т. с лишения от свобода от 4-о отделение старшината два пъти му направи забележка. Аз бях през цялото време там. Бях през цялото време на колелото на 4-о отделение. Аз не съм видял, че е бутнал металдетектора на старшината. Чувам оня как го псува. 

Съдът и страните нямат други въпроси към свидетеля.

Свидетелят беше освободен и изведен от помещението за разпит.

 

На основание чл. 204 от ГПК съдът ПРИСТЪПИ към оглед на приобщеното веществено доказателство – компакт диск. Същият беше поставен в четящото устройство на компютъра в съдебната зала и се възпроизведе записът. На записа се вижда следното:

На 2-рата минута и 40-та секунда от записа се вижда как лишени от свобода лица започват да слизат от горния етаж и всички минават по надлежния ред покрай дежурния надзирател. Не се виждат контакти между лицата.

На 4-та минута и 31-та секунда се вижда втора група лица, които продължават да слизат по стълбите и да се отправят към столовата. Вижда се лице, което влиза в устна кореспонденция с надзирател. Не се вижда да влиза в контакт с лице на решетката. Не се вижда и удар.

Съдът не констатира удар, а леко докосване на металдетектора в ръката на надзирателя, което може да сочи на намерение на лишения от свобода да си осигури пространство за преминаване. Не се констатира словесен конфликт с друг лишен от свобода на решетката. Самият словесен контакт с надзирателя е около 2-3 секунди.

ПРЕУСТАНОВИ СЕ огледът на вещественото доказателство.

 

Страните (поотделно) – Нямаме други доказателствени искания.

Предвид липсата на други доказателствени искания от страните съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и

ОПРЕДЕЛИ

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Жалбоподателят Д. – Моля, да отмените дисциплинарното наказание. Няма какво друго да добавя.

В. В. – Жалбата на лишения от свобода е неоснователна и като такава не следва да се уважава. Заповедта на началника на затвора като правилна и законосъобразна, издадена по предвидения в закона ред и при спазване на всички нормативни изисквания, считам, че следва да се остави в сила. Всичко това се потвърждава от писмените и гласни доказателства, събрани по делото. Имаме неправомерно държание на лишения от свобода, нарушение на дисциплинарните изисквания, за което същият е получил санкция, която според нас като правилна, следва да оставите в сила.

 

В 12,12 часа съдът ОБЯВИ почивка, след която ще се произнесе с решение.

 

Заседанието беше възобновено в 12,27 часа, за обявяване, съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 5 от ЗИНЗС, на постановеното решение.

На възобновеното заседание отново присъстват жалбоподателят Т.В.Д. и процесуалният представител на началника на Затвора гр. Пазарджик – В.В..

Административен съд – Пазарджик, по адм. д. № 756/2021 г. по описа на съда, постанови следното решение:

На основание чл. 111, ал. 6, т. 2 от ЗИНЗС,

В името на народа, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТМЕНЯ Заповед № Л-905/29.06.2021 г. на началника на Затвора Пазарджик, с която на Т.В.Д. е наложено наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 10 денонощия“.

ОСЪЖДА Началника на Затвора Пазарджик да заплати от бюджета на Затвора Пазарджик сумата от 10 (десет) лв. държавна такса, в полза на бюджета на Административен съд Пазарджик.

На основание чл. 111, ал. 7 от ЗИНЗС решението на административния съд ПОДЛЕЖИ на касационно оспорване по реда на глава Дванадесета от АПК пред тричленен състав на същия съд, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12,28   часа.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                          

СЕКРЕТАР:/п/