ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1507/8.9.2021г.

 

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 643/2021 г., по описа на Административен съд Пазарджик.

ВРЪЩА делото на Районен съд Пазарджик за произнасяне с оглед разпоредбата на чл. 213а, ал. 6, т. 2 от АПК, с оглед събраните по делото писмени доказателства във връзка със срочността на жалбата.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /П/